krakow-rozwija-ks

Dla organizacji z Krakowa

W ramach projektu „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne” oferujemy Państwu specjalistyczne doradztwo dla:

 1. Organizacji pozarządowych zainteresowanych pogłębianiem współpracy z Gminą Miejską Kraków i jej jednostkami pomocniczymi. Doradzamy m.in. w zakresie: współpracy z Urzędem Miasta Krakowa (realizacja projektów partnerskich, zasady korzystania z miejskiej bazy lokalowej, współpraca finansowa i pozafinansowa);
  • współpracy z Dzielnicami (zawieranie partnerstw, Dzielnicowe Konkursy Grantowe);
  • tworzenia i funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego;
  • przygotowania się z perspektywy uczestnika do spotkań konsultacyjnych i opiniowania dokumentów lub polityk publicznych.
 2. Osób organizujących konsultacje społeczne. Doradzamy w zakresie:
  • informacji i promocji;
  • doboru efektywnych narzędzi konsultacji społecznych;
  • prowadzenia i moderowania spotkań konsultacyjnych;
  • ewaluacji procesów konsultacyjnych.
 3. Członków Panelu Ekspertów oraz członków Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematyka spotkań zostanie dostosowana do bieżących potrzeb i zadań beneficjentów.

Doradztwo będą prowadzić doświadczeni praktycy współpracy międzysektorowej.

Spotkania organizować będziemy w siedzibie Fundacji: Krasickiego 18, I piętro, Kraków lub w szczególnych wypadkach w miejscu zaproponowanym przez uczestników.

Formularze zgłoszeniowe od osób zainteresowanych doradztwem, przyjmujemy pod adresem: ola.latocha@bis-krakow.pl.
Dodatkowych informacji na temat doradztwa udziela Koordynatorka projektu – Aleksandra Latocha – 600 227 049.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Doradztwo_zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy